دکتر آذر میدخت قهاری

دکتر آذر میدخت قهاری

متخصص آسیب شناسی

عنوان تخصص: پاتولوژی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امام روبروی رستوران میزبان ساختمان آفتاب
 شهر / استان
 شهر / استان

بابلسر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021