جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان مغز و اعصاب بابل

دکتر پیام مهربانی

متخصص

بورد تخصصی اعصاب و روان دانشگاه تهران


دکتر فریدون پوربیژن

متخصص

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک


دکتر حسن مهاجری

متخصص

روانپزشک


دکتر محمدرضا صالحی عمرانی

متخصص

فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان)


دکتر سیدمحمدمسعود حجتی

متخصص

تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر محمد تقی قاسم نژاد

متخصص

تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)


دکتر فرشاد شالچی امیرخیز

متخصص

تخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر رضا سهراب نژاد

متخصص

تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)


دکتر علیجان احمدی آهنگر

پزشک

تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)


دکتر محمدیوسف اصغرپور

پزشک

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب


خدمات ارزش افزوده اکسیر