دکتر بهمن فرهنگی

دکتر بهمن فرهنگی

متخصص جراحی عمومی

عنوان تخصص: پوست و مو

شماره نظام : ۲۲۷۷۲

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر بهمن فرهنگی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

میدان اوقاف - ساختمان نیکان - طبقه ۶ - واحد ۳۶
 شهر / استان
 شهر / استان

بابل

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021