دکتر ناهید امینی زاده

دکتر ناهید امینی زاده

متخصص داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ناهید امینی زاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کرمان - بافت - بافت-خیابان نواب
 شهر / استان
 شهر / استان

بافت

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021