دکتر سید ربیع علیان امیری

دکتر سید ربیع علیان امیری

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سید ربیع علیان امیری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شریعتی شمالی ط فوقانی فروشگاه کارکنان دولت
 شهر / استان
 شهر / استان

بجنورد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021