مجید فیاضی بروجنی

مجید فیاضی بروجنی

روانپزشک

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بروجن - بلوارملت -طبقه فوقانی داروخانه دکترپورحیدر
 شهر / استان
 شهر / استان

بروجن

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن مجید فیاضی بروجنی بروجن : 03834237766
مسیریابی از گوگل
Exir 2020