دکتر مرتضی مولایی

دکتر مرتضی مولایی

پرتونگاری

عنوان تخصص: پوست و مو

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مرتضی مولایی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارراه دامپزشکی -مجتمع پزشکی بزرگمهر -طبقه زیرین
 شهر / استان
 شهر / استان

بروجن

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021