دکتر حبیب جعفری

دکتر حبیب جعفری

جراح و متخصص چشم - فلوشیپ پیوند قرنیه و لیزیک

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : ۱۲۷۹۸۲

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حبیب جعفری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

ابتدای چهارراه مرادی به سمت سازمان - ساختمان مثبت - طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

بندرعباس

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021