دکتر پانته آ میرمحمدی

دکتر پانته آ میرمحمدی

متخصص قلب وعروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
گلستان - بندر ترکمن - خ آزادی
 شهر / استان
 شهر / استان

بندر ترکمن

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021