جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان بهشهر

دکتر سمیه السادات تیموری

متخصص

متخصص مغز و اعصاب


دکتر اکبر موسی زاده حلیم

متخصص

تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)


دکتر نازیلا مصباح

متخصص

تخصص زنان و زایمان


دکتر نرگس صادقی

متخصص

تخصص زنان و زایمان (دکترای حرفه ای پزشکی)


دکتر محمد مجیدی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر محمد علی قوامی پور

پزشک

متخصص اورولوژی


دکتر حسین روحانی نژاد

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر محمد شاهانی

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر محمدسعید قدسی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


خدمات ارزش افزوده اکسیر