دکتر رامین رضایی

دکتر رامین رضایی

فوق تخصص روماتولوژی

عنوان تخصص: روماتولوژی

شماره نظام : ۷۳۸۳۳

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر رامین رضایی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکتر رامین رضایی
  • متخصص داخلی
  • فوق تخصص روماتولوژی
  • عضو انجمن روماتولوژی ایران
  • استادیار
  • هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  • دارای بورد تخصص داخلی
  • بورد فوق تخصص روماتولوژی

 آدرس
 آدرس
چهار کشتیرانی - جنب راهنمایی رانندگی - روبروی آموزش وپرورش استان - کلینیک غدیر
 شهر / استان
 شهر / استان

بوشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر رامین رضایی بوشهر : 077-33455374-9
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022