دکتر محمدرضا پوربهی

دکتر محمدرضا پوربهی

متخصص قلب وعروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بوشهر - بوشهر - بوشهر - خ امام خمینی - روبه روی یگان ویژه سابق - ساختمان پارس
 شهر / استان
 شهر / استان

بوشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020