جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان بوکان

شیرین محمدی

کارشناس

کارشناس مامایی


دکتر سامران بهروز

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر طاهرمحمد شیخی

متخصص

تخصص چشم


دکتر رقیه دنیوی

پزشک

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی


دکتر احمد فیضی

پزشک

متخصص جراح عمومی


دکتر خالد امینی کانی سیران

پزشک

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر امیر حدادی

پزشک

پرتونگاری


دکتر مهرداد حسینی

پزشک

پرتونگاری


مرکز تصویربرداری شهید قلیپور بوکان

مرکز تصویربرداری شهید قلیپور

سونوگرافی , رادیولوژی


دکتر رضا احمدی

متخصص

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات


خدمات ارزش افزوده اکسیر