جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ارتوپدی تالش

دکتر مقصود علی پور نیلاش

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر حمید لطیفی

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر مقصود علی پورنیلا شی

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


    خدمات ارزش افزوده اکسیر