منیره ایپچی ششگلانی

منیره ایپچی ششگلانی

کارشناسی علوم تغذیه

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب منیره ایپچی ششگلانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021