دکتر مرتضی امیر کلاهی

دکتر مرتضی امیر کلاهی

جراح مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مرتضی امیر کلاهی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آنیاک - طبقه 5 واحد 8
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مرتضی امیر کلاهی تبریز : 4115565203
Exir 2021