جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان خون و سرطان تبریز

دکتر مرتضی محمدپور

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین


دکتر بابک نجاتی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان


دکتر علیرضا نیکان فر

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر علی کرم هدایتی گودرزی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر جلیل واعظ قراملکی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر زهره صناعت

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر سیدهادی چاوشی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان)


دکتر جمال عیوضی ضیائی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر علی اصفهانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان)


    خدمات ارزش افزوده اکسیر