جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ریه و دستگاه تنفسی تبریز

دکتر مهتاب رضازاده

متخصص

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر سعید جهانشاهلو

فوق‌تخصص

فوق تخصص ریه، آسم وآلرژی


دکتر رضا قره محمدلو

متخصص

فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه


دکتر خلیل انصارین

متخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر محمدرضا غفاری باویل علیا

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر علیرضا غفاری باویل علیائی

متخصص

تخصص بیماری های ریه


دکتر غفار اولاد غفاری

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر امید علی قرداشخانی

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر محسن زعفری نوبری

پزشک

دکترا بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر محمد اسماعیل حجازی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر نعمت بیلان

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه کودکان


دکتر بابک قالی باف صباغی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه کودکان


    خدمات ارزش افزوده اکسیر