دکتر رضا قره محمدلو

دکتر رضا قره محمدلو

فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020