دکتر علیرضا غفاری باویل علیائی

دکتر علیرضا غفاری باویل علیائی

تخصص بیماری های ریه

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان آزادی - نرسیده به گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه ۵ کلنیک اقماری - شماره ۴
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020