دکتر بابک قالی باف صباغی

دکتر بابک قالی باف صباغی

فوق تخصص بیماری های ریه کودکان

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان هفت(۷) تیر، نرسیده به بیمارستان شمس، مجتمع پارس
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020