دکتر شمسی عباسعلی زاده

دکتر شمسی عباسعلی زاده

فلوشیپ طب مادر و جنین(پریناتولوژی)

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان پاستورجدید، ساختمان پردیس، طبقه ۲
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020