دکتر رسول علیزاده

دکتر رسول علیزاده

متخصص چشم

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر رسول علیزاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- چهارراه باغشمال- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021