جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گوش حلق و بینی تبریز

دکتر محمد بهزاد اوخساری

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر مسعود نادرپورگرمی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر علیرضا لطفی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر حسین غفاری مهر

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر محمد نژادکاظم

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر ولی مجیدی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مهرداد نهائی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر شهین عبدالهی فخیم

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر حسن رسام

پزشک

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر حمیرا رشدی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


خدمات ارزش افزوده اکسیر

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab