جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان تربت جام

دکتر رضا سنجری

متخصص

تخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر محبوبه رستمی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر حسین آشوری

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر محسن علیجانی گنجارودی

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر محمدناصر توتونی

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر سید مرتضی لایق خویدکی

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر حمیدرضا حشمت فیض آبادی

پزشک

متخصص استخوان و مفاصل


دکتر شایان برومندی رادکانی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر محمدحسن قنادزاده

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر علی حاجی ستوده

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر احمد شهاب احمدی جامی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر عبداله دهواری

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر ابراهیم ترحمی

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر رجبعلی غیور حلاج

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر حسن رئوفی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر علی اکبر معصومیان

پزشک

متخصص آسیب شناسی


دکتر حوران احمدی

متخصص

تخصص زنان و زایمان


دکتر محمدرضا حنفی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر مژگان گنودی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر حمیدرضا سیما

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر