دکتر هادی اسفندیاری

دکتر هادی اسفندیاری

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی - فردوسی ۵۰ - رو به روی بانک ملی مرکزی
 شهر / استان
 شهر / استان

تربت حیدریه

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021