جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان تنکابن

دکتر نفیسه السادات حائری زاده

متخصص

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر مجید مجیدی

متخصص

تخصص بیماری‌های کودکان


دکتر میرعلینقی منصوری غیاثی

متخصص

تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)


دکتر ویدا شفتی

متخصص

تخصص زنان و زایمان


دکتر حسین مالکی

پزشک

متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر حسین دریانی نژاد

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر کیانوش حسین خانی

متخصص

تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)


دکتر علیرضا شاه نظری ثانی

پزشک

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)


دکتر کسری کریمی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر شاهرخ کلهری

پزشک

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی


خدمات ارزش افزوده اکسیر