دکتر نیره السادات موسوی شیرازی

دکتر نیره السادات موسوی شیرازی

اطفال

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر نیره السادات موسوی شیرازی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
سعادت آباد-م کاج-خ سروستان-ط اول-پ1
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر نیره السادات موسوی شیرازی تهران : 2122087069
Exir 2021