دکتر بهروز سلطانی مهابادی

دکتر بهروز سلطانی مهابادی

کودکان و نوزادان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 70982

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر بهروز سلطانی مهابادی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ضلع جنوبی بیمارستان مرکز طبی کودکان خ میرخانی پ 182 واحد همکف
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر بهروز سلطانی مهابادی تهران : 02166913014
شماره تلفن دکتر بهروز سلطانی مهابادی تهران : 02166570984
Exir 2021