دکتر سیدمحمد علی اکبریان نیا

دکتر سیدمحمد علی اکبریان نیا

اعصاب و روان

عنوان تخصص: اعصاب و روان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدمحمد علی اکبریان نیا
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ ستارخان-سه راه نیایش-بیمارستان رسول اکرم
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیدمحمد علی اکبریان نیا تهران : 9-02166515001
Exir 2021