دکتر مهدی کیال

دکتر مهدی کیال

متخصص جراحی عمومی، جراح لاپاراسکوپی

عنوان تخصص: جراحی عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهدی کیال
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات  • جراحی های لاپاراسکوپی و درون بین از جمله :
  • هرنی
  • اسلیو
  • جراحی های مربوط به چاقی
  • عمل های زیبائی  • پزشک عمومی از دانشگاه تهران 89-81
  • بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی 95-91


خدمات و سوابق اجرایی:

عضو انجمن جراحان ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 95 و 96

مسئول آموزش گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 95 و 96محل اشتغال فعلی:  • بیمارستان عرفان نیایش
  • بیمارستان ایران مهر
مقالات چاپ شده:

(1Evaluation of the Primary Anastomosis Side Effects in Patients with
Sigmoid Volvulus in Imam Hosseinand Firoozgar Hospitals in (2014-2015)

(2Superior mesenteric artery syndrome; Case report, Full diagnostic approach and treatment (2016) آدرس
 آدرس
بزرگراه نیایش غرب، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، تقاطع بهار، شماره ۱۷، بیمارستان عرفان نیایش
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهدی کیال تهران : 02149796000
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021