دکتر مهناز نصرالهی

دکتر مهناز نصرالهی

جراح عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شهرری-خ فدائیان اسلام-نرسیده به م شهرری-بیمارستان فیروزآبادی
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهناز نصرالهی تهران : 9-02155902064
Exir 2021