دکتر افشین اسدی

دکتر افشین اسدی

جراح مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر افشین اسدی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ستارخان-باقرخان-پ70
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر افشین اسدی تهران : 2166949090
Exir 2021