دکتر گودرز روزبهانی

دکتر گودرز روزبهانی

داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ17شهریور-بزرگراه آهنگ-م شهید محلاتی-مجتمع بهزیستی نیمه شعبان
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر گودرز روزبهانی تهران : 2133170016
Exir 2021