دکتر سیدعلی صفوی

دکتر سیدعلی صفوی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
پاسداران - خیابان گل نبی - پلاک ۳۳ - طبقه اول - واحد ۱ و ۲
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021