دکتر شیرین شاهرخی

دکتر شیرین شاهرخی

اعصاب و روان

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 37904

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شیرین شاهرخی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تهران - خیابان ولیعصر - روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی - طبقه ۹ - واحد
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر شیرین شاهرخی تهران : 88884516
Exir 2021