دکتر محمدرضا مدرسی

دکتر محمدرضا مدرسی

کودکان

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدرضا مدرسی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
انتهای غربی بلوار کشاورز - خیابان دکتر قریب - تقاطع خیابان قریب و فرصت - سمت چپ - مقابل دانشکده دامپزشکی - پلاک 81 - طیق 1 - واحد 2
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمدرضا مدرسی تهران : 02166124221
Exir 2022