دکتر لیلا مصطفایی

دکتر لیلا مصطفایی

متخصص زنان وزایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : ۹۴۲۷۹

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان پیروزی - روبروی پنجم نیروی هوایی - ساختمان نسیم - واحد ۲۴ - طبقه ۴
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021