دکتر رضا خدابخشی

دکتر رضا خدابخشی

فلوشیپ انکولوژی

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان شهید بهشتی - خیابان صابونچی - پلاک ۶۳ -
کلینیک ایران پزشک - طبقه همکف

بورد تخصصی رادیوتراپی -انکولوژی /فلوشیپ سالمندی
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021