دکتر فرهاد جباری

دکتر فرهاد جباری

زنان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فرهاد جباری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ قائم مقام فرهانی-بین مطهری وبهشتی-پ116-بیمارستان تهران کلینیک
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فرهاد جباری تهران : 6-02188718113
Exir 2021