دکتر نیراعظم فتوحی

دکتر نیراعظم فتوحی

زنان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر نیراعظم فتوحی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ شریعتی-روبروی خ دولت-اول ک امامزاده-پ4-ط اول
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر نیراعظم فتوحی تهران : 2122617143
Exir 2021