دکتر ناهید حاجی باقری

دکتر ناهید حاجی باقری

زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : ۲۴۴۸۱

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ناهید حاجی باقری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
میدان آرژانتین - خیابان الوند - روبروی بیمارستان کسری - پلاک 28
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر ناهید حاجی باقری تهران : 88888404
Exir 2021