دکتر اسماعیل صائبی

دکتر اسماعیل صائبی

تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

عنوان تخصص: عفونی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر اسماعیل صائبی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ قائم مقام فراهانی - پ ۱۵۶ - ط ۱
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021