دکتر ابراهیم معین جهرمی

دکتر ابراهیم معین جهرمی

عمومی

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ابراهیم معین جهرمی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان میرزای شیرازی - کوچه آرادگان - پلاک 25 واحد 4
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر ابراهیم معین جهرمی تهران : 88718292
Exir 2021