دکتر فاطمه سیاری فرد

دکتر فاطمه سیاری فرد

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و نوجوانان

عنوان تخصص: غدد، رشد و متابولیسم

شماره نظام : ۷۸۴۴۳

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

تحصیل در مقطع پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیل در مقطع تخصصی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
فعالیت در حیطه تخصصی غدد و متابولیسم کودکان و نوجوانان از سال1386
رتبه بورد فوق تخصصی
عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشیار گروه کودکان
عضو انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران
عضو انجمن غدد و متابولیسم کودکان اروپا

 آدرس
 آدرس

بلوار کشاورز - بین خیابان کارگر و جمالزاده - ساختمان کوثر - طبقه اول - واحد ۲

انتهای بلوار کشاورز - خیابان دکتر قریب - بیمارستان مرکز طبی کودکان - بخش غدد تلفن: ۶۱۴۷۹
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020