دکتر سیدجواد حاجی میراسمعیل

دکتر سیدجواد حاجی میراسمعیل

قلب و عروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 18285

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدجواد حاجی میراسمعیل
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ ستارخان خ نیایش بیمارستان حضرت رسول(ص)
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024