افسانه صفارزادگان

افسانه صفارزادگان

کارشناس مامایی

عنوان تخصص: مامایی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان هفده شهریور - چهارراه دروازه دولاب - جنب بانک پارسیان - ساختمان پارس - طبقه دوم - سمت چپ واحد چهار - مطب مامایی افسانه صفارزادگان
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020