معصومه صابریان رنجبر

معصومه صابریان رنجبر

کارشناس مامایی

عنوان تخصص: مامایی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
انتهای اشرفی اصفهانی - سیمون بولیوار - خیابان فکوری - کوچه گلسرخ - پلاک ۴ - نبش ساندویچ اژدر - مجتمع پزشکی امام علی - طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020