جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان مغز و اعصاب تهران

دکتر بیتا جبلی

فوق‌تخصص

فوق تخصص اعصاب کودکان


دکتر علی کربلایی

دکترا

متخصص اعصاب و روان(روانپزشک)


دکتر بهنام جبه داری

متخصص

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر مهدی قاسمی

متخصص

متخصص اعصاب و روان و روانپزشک


دکتر مجتبی خاکپور

متخصص

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر احمد قندهاری

متخصص

تخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر مهدی سلطانی

فلوشیپ

متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ فوق تخصصی صرع از امریکا


دکتر حمیدرضا رخصت یزدی

متخصص

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر عباس تفاخری

متخصص

متخصص بیماری های مغز و اعصاب


دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی

متخصص

متخصص جراحی مغز و ستون فقرات


دکتر فهیم باغبان

متخصص

متخصص جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر احمد قمی فر

متخصص

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر عبد المجید طالبیان

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر افشین اسدی

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر حسام عبدالحسین پور

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر علی اصغر علیپور جدی

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر سمیه حمیدی

پزشک

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر بهروز نیک نام

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر ابوالفضل نجاران

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر حمید رضا ترابی

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


خدمات ارزش افزوده اکسیر