دکترکیوان شیرزادی صفی آبادی

دکترکیوان شیرزادی صفی آبادی

تخصص چشم

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان ظفر - ابتدای خیابان اسفندیار - پلاک ۹۶ - بیمارستان نور
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021